top of page

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

 • myDance stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materiaal gebied die ontstaan zijn tijdens de danslessen en/of workshop die gegeven zijn door myDance.

 • Het volgen van de danslessen bij myDance zijn geheel op eigen risico. myDance is in geen geval aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel die ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen. myDance geeft op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les, waardoor er alles aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken. 

 • Verlies of beschadigen toegebracht aan eigendommen van myDance door toedoen van een lid zullen ten alle tijden verhaald worden op het lid. 

   

Huisregels
 

 • Van dansen krijgt men dorst. Er mag tijdens de les wat gedronken worden (halverwege de les), het liefst water, eten mag na de les of als de dansers weer thuis zijn.

 • Ouders zijn de eerste en laatste 5 minuten van de les welkom om te komen kijken. De rest van de les proberen wij dit alleen, dit zorgt voor een betere concentratie en leskwaliteit. (uitzonderingen zijn altijd mogelijk in overleg met de docente). 

 • Bij een proefles mogen de ouders wel de eerste les erbij blijven. 

 • Graag uw kind duidelijk maken dat als de les is afgelopen en degene die het kind komt ophalen nog niet aanwezig is, ze in de zaal bij de docent kunnen wachten totdat ze worden opgehaald.

 • Vergeet nooit je vrolijkheid, creativiteit en enthousiasme mee te nemen naar de les want die heb je elke week weer nodig!
   

 

Kledingvoorschriften
 

 • myDance streeft naar uniformiteit in danskleding. Zodat er een gelijke lijn wordt getrokken tussen het uiterlijk van iedere leerling. Ook geeft het de docent een goed overzicht, en kan men de houding van de leerlingen beter zien en corrigeren m.b.t. de techniek en het geeft een algehele verzorgde uitstraling. Vraag aan de docente voor meer informatie over de voorgeschreven danskleding. 

 • Tevens kunnen de voorgeschreven danskleding gebruikt worden als basiskostuum voor eventuele optredens/voorstellingen. 

 • Bij alle danslessen dragen de leerlingen de haren vast en uit het gezicht. 
   

 

Afwezigheid/Lesuitval
 

 • Indien een leerling zelf niet aanwezig kan zijn bij een les, dan vernemen wij dit graag. Dit kan d.m.v. een appje sturen naar 06-11704915 of een mailtje te sturen naar info@mydance.nl 

 • Afmelden voor een les geeft geen recht op restitutie van het lesgeld. 

 • Indien door ziekte of wat voor reden dan ook de docent niet in staat is les te geven zal gezocht worden naar een passende oplossing in de zin van vervanging of het inplannen van een inhaal-les.  Blijkt dit niet mogelijk te zijn, dan geldt voor de eerst uitgevallen les dat er geen compensatie mogelijk is. 

 • In geval van lesuitval door overmacht door een pandemie of andere situatie waar myDance geen invloed op uit kan oefenen zal er geen mogelijkheid zijn tot restitutie van het betaalde lesgeld. myDance zal wel zorg dragen dat de gemiste lessen op een gepaste manier, zoveel mogelijk worden ingehaald of op een andere manier compensatie bieden. Men kan denken aan buiten lessen, online lessen, een aangepaste les. 
   

Betaling
 

 • Betaling gaat bij ons altijd via factuur. Je ontvangt de factuur vooraf op de 25ste van de maand. De factuur heeft een betalingstermijn van 8 dagen. Graag deze in het termijn voldoen naar rekeningnummer: NL14 KNAB 0618 3441 95 onder vermelding van factuurnummer en naam leerling. Bij de eerste factuur wordt ook het inschrijfgeld gerekend en de eventuele lessen van afgelopen maand. 

 • Men kan een keuze maken uit de volgende betalingsvoorkeuren:

  • Betaling per maand

  • Betaling in twee termijnen

  • Betaling in één termijn en ontvang 5% korting op het lesgeld. 

  • Jeugdfonds Sport & Cultuur. bekijk de website

Als u later instroomt in het dansseizoen houdt in dat het resterend aantal lessen pro rato wordt betaald van de betreffende betalingstermijn.Opzeggen
 

 • Indien u als lid wilt bedanken kan dit via een mail naar info@mydance.nl en geldt een opzegtermijn van 1 maand.

 • Tijdens kortstondige ziekte/blessure gaat de betaling gewoon door. Als blijkt dat de ziekte of blessure langer dan een maand gaat duren, dient u dit schriftelijk of via een e-mail aan info@mydance.nl door te geven aan de docenten. Dan kan het lidmaatschap bevroren worden. 


 

Publicaties van foto’s en video’s
 

 • Binnen onze dansschool kan het zijn dat wij u de vorderingen van de lessen willen laten zien d.m.v. foto’s en video’s die wij graag zouden willen delen met jullie. 

 • Ook kan het zijn dat tijdens voorstellingen en open lessen foto’s en/of video’s worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden. 

 • Wij gaan natuurlijk met deze foto’s en/of video’s zorgvuldig om. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. Ook publiceren wij geen namen. 

 • Wanneer men bezwaar heeft, dan kunt u onder vermelding van uw naam en de dansles waar u of uw kind aan deelneemt door geven aan info@mydance.nl 

bottom of page